UV-Vis spektrofotometry Specord

ASpect UV

ASpect UV - nový SW pro ovládání spektrofotometrů SPECORD PLUS

Nový intuitivní a uživatelsky přátelský software pro ovládání spektrofotometrů SPECORD PLUS a pro zpracování a prezentaci naměřených údajů a pracující pod MS-Windows 7 a vyšší. Umožňuje měření absorbance při více vlnových délkách, spekter, časových závislostí, koncentrace s automatickou konstrukcí kalibračních křivek s využitím možnosti automatického vyhledávání maxima, derivace a korekce základny maxima.

 • plné ovládání spektrofotometru externím PC připojeným standardním USB kabelem
 • intuitivní volba měřících modulů a metod (spektrum, fotometrie, kinetika, termometrie, kolorimetrie)
 • spektrální modul pro provádění matematických operací se spektry
 • automatická identifikace a zobrazení používaného příslušenství
 • ukládání a zobrazení měřených údajů
 • kontrolní záznam o průběhu měření - Audit Trail
 • zpracování výsledků včetně provádění výpočtů podle uživatelem zadaných výrazů
 • závěrečný tištěný protokol ihned po ukončení měření s volbou jednotlivých skupin informací
 • zobrazovací a tiskový modul umožňuje tištění protokolů s automaticky kótovanými maximy spekter i popisy grafů zadanými uživatelem
 • volitelně modul s nástroji pro splnění požadavků podle 21 CFR part 11 včetně možnosti elektronického podpisu

Specord PLUS 200/210/250

Dvoupaprskové UV-Vis spektrofotometry pro náročná měření Specord PLUS 200/210/250

Dvoupaprskové spektrofotometry s chlazeným polovodičovým detektorem pro měření v rozsahu 190-1100 nm. V základní výbavě měření absorbance, spekter, kalibračních křivek. Specord PLUS 250 pro nejnáročnější aplikace a pro měření opticky hustých suspenzí a zakalených vzorků.

 

 • detektor s chlazením - CDD (Cooled Double Detection)
 • speciální pozice pro měření zakalených vzorků
 • monochromátor s vysokým rozlišením (štěrbina 1,4 nm nebo nastavitelná - Specord PLUS 210/250), optické prvky Zeiss
 • zabudovaný holmiový filtr pro kontrolu vlnových délek
 • rychlost měření spekter až 12 000 nm/min
 • rychlé kinetiky 3D
 • vyhovují všem požadavkům lékopisů
 • program ASpect UV vyhovuje požadavkům směrnice FDA 21 CFR, Part 11
 • speciální program vede obsluhu krok za krokem při ověření spektrofotometru
 • široká nabídka příslušenství (držák na 8 vzorků, karusel na 15 vzorků, autosampler, nasávací zařízení, termostatování, míchání, měření v ultramikrokyvetách, měření odrazivosti pevných vzorků, vláknová optika)
 • standardně modul pro vyhodnocení kinetiky nebo modul BIO metod pro analýzu nukleových kyselin a bílkovin atd.

Specord 50 PLUS

Jednopaprskový UV-Vis spektrofotometr Specord 50 PLUS

Nový jednopaprskový model z řady spektrofotometrů Specord je vybaven polovodičovým detektorem pro měření v rozsahu 190-1100 nm a ovládáním z externího PC nebo ze zabudovaného ovládání s dotykovou obrazovkou s programem ASpect UV. V základní výbavě je měření absorbance, spekter, koncentrace s faktorem nebo s automatickou konstrukcí kalibračních křivek, ale i moduly pro rutinní měření koncentrací, kinetik, barevnosti a dalších. Zabudované metody pro analýzu vody.

 • monochromátor s vysokým rozlišením (štěrbina 1,4 nm)
 • optické prvky Zeiss
 • rychlost měření spekter až 12 000 nm/min
 • speciální pozice pro měření zakalených vzorků
 • stabilita dvoupaprskového přístroje díky uspořádání "split beam"
 • všechny moduly v základní sestavě ovládacího SW ASpect UV
 • kompletní nabídka příslušenství (držák na 6 vzorků, nasávací zařízení, termostatování, míchání, měření v ultramikrokyvetách, autosampler, měření odrazivosti pevných vzorků, vláknová optika)
Zavřít Otevřít kontaktní formulář

Rychlý kontakt

Zanechte kontakt a my se vám ozveme.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.