WinASPECT PLUS - SW pro ovládání spektrofotometrů SPECORD

WinASPECT
WinASPECT
Program pro ovládání spektrofotometrů SPECORD a pro zpracování a prezentaci naměřených údajů pracující pod MS-Windows XP a vyšší. Umožňuje měření absorbance při více vlnových délkách, spekter, časových závislostí, koncentrace s automatickou konstrukcí kalibračních křivek s využitím možnosti automatického vyhledávání maxima, derivace a korekce základny maxima.