Stolní NMR Oxford Instruments MQA-7020

MQA 7020
MQA 7020
Stolní NMR je jednoduchá a spolehlivá metoda ke stanovení obsahu kapalných látek osahujících vodík (např. voda nebo olej) v pevné matrici.Jsou vhodné například pro nehomogenní vzorky, neboť se stanovení provádí z celého objemu.
MARAN Ultra a MQA je řada aplikačně orientovaných analyzátorů, které nevyžadují předchozí zkušenosti s NMR. Stolní NMR jsou určeny pro použití v řízení kvality, v analytické laboratoři nebo pro výuku. Například stanovení obsahu oleje a vlhkosti v krmivech, olej v semenech, vodíku v palivech nebo stupeň povrchové úpravy syntetických vláken (spin finisch)