Příprava ultračisté vody pro biochemii a stopovou analýzu


PURELAB Flex
PURELAB Flex
Jednotka PURELAB flex je určena pro dočištění předupravené vody. Špičková kvalita náplní čistících patron zajišťuje resistivitu výstupní vody 18,2 MΩcm a záchyt širokého spektra organických nečistot. Pro zajištění nízké úrovně bakteriálního znečištění a nízkých hodnot TOC je model PURELAB flex vybaven fotochemickým reaktorem s krátkým UV zářením 185 a 254 nm. Jednotku lze vybavit výstupním filtrem 0,2 µm nebo Biofiltrem. Také je možno jednotku rozšířit o modul reverzní osmózy a vestavěný zásobník vody. Výstupní výkon jednotky je 1,5 l/min.


Purelab ULTRA
Purelab ULTRA
Špičková kvalita iontoměničové pryskyřice zajišťuje resistivitu výstupní vody 18,2 MΩcm a záchyt širokého spektra organických nečistot. Tento proces je dále umocněn použitím fotochemického reaktoru s krátkým UV zářením, zajišťujícím kontinuální dezinfekci a fotooxidaci vedoucí k nízkým úrovním bakteriálního znečištění a hodnot TOC. Modely Scientific, Analytic, Ionic, Bioscience a Genetic pro molekulární biologii, mikrobiologii, PCR, tkáňové kultury a náročné aplikace stopové anorganické i organické analýzy.


Purelab Classic UV
Purelab Classic UV
Jednotka Purelab Classic UV je určena pro dočištění předupravené vody. Špičková kvalita náplní čistících patron zajišťuje resistivitu výstupní vody 18,2 MΩcm a záchyt širokého spektra organických nečistot. Pro zajištění nízké úrovně bakteriálního znečištění a nízkých hodnot TOC je model Purelab Classic UV vybaven fotochemickým reaktorem s krátkým UV zářením 185 a 254 nm. Jednotku lze vybavit výstupním filtrem 0,2µm. Výstupní výkon jednotky je 1,5 l/min.