Atomové absorpční spektrofotometry Analytik Jena

Zeenit  700P
Zeenit 700P
ZEEnit je moderní AA spektrometr s příčně vyhřívanou grafitovou kyvetou. Pro Zeemanovou korekci pozadí se využívá variabilní magnetické pole o vysoké intenzitě, též lze použít deutrinovou korekci. Zeenit 700P je vybaven dvěma atomizačními prostory pro plamen, grafitovou kyvetu nebo hydridový systém. Unikátní technika "3-field" využívá proměnné magnetické pole ke zvětšení dynamického pracovního rozsahu o více než dva řády. To je umožněno schopností konstrukce dvou kalibračních křivek současně.