Atomové absorpční spektrofotometry se Zeemanovskou korekcí Analytik Jena

ZEEnit 600
ZEEnit 600
Typ ZEEnit 600 je moderní AA spektrometr s příčně vyhřívanou grafitovou kyvetou a s variabilním magnetickým polem o vysoké intenzitě. Model ZEEnit 650 má navíc také možnost korekce pozadí s deuteriovou lampou. Unikátní technika "3-field" využívá proměnné magnetické pole ke zvětšení dynamického pracovního rozsahu o více než dva řády. To je umožněno schopností konstrukce dvou kalibračních křivek současně.