Nový 32-bitový aplikační SW Vision 32 pro spektrofotometry UNICAM

Vision 32
Vision 32
Nový 32-bitový SW Vision 32 pro spektrofotometry UNICAM využívá schopnosti moderních PC. Režimy měření a zpracování spekter, absorbancí při nastavených vlnových délkách, automatické konstrukce lineárních i nelineárních kalibračních křivek, měření a zpracování kinetik, multikomponentní analýzy. Snadný přenos naměřených údajů přes schránku MS Windows nebo export do textových souborů.