UV-Vis spektrofotometry pro nejnáročnější použití UNICAM UV-Series

UV-series
UV-series
Dvoupaprskové skenovací spektrofotometry klasické koncepce pro nejnáročnější použití s polovodičovou fotodiodou nebo s fotonásobičem jako detektorem. Všechny funkce jsou obsaženy v základní výbavě lokálního ovládání - spektra, kinetika, časová základna, zvolená vlnová délka, koncentrace s faktorem nebo s konstrukcí kalibračních křivek, podíl a programování vlnových délek, multikomponentní analýza, nebo ještě mnohem více v programu VISION pro PC.