Účinný mikrovlnný rozkladný systém s velkou průchodností

UltraWAVE
UltraWAVE
UltraWAVE je mikrovlnný rozkladný systém s patentovaným řešením s jednou reakční komorou (SRC), která je předtlakována inertním plynem a ohřívána mikrovlnnou energií. Tím je zajištěn dokonalý rozklad vzorků rozdílných matric bez ztráty analytů a bez vzájemné kontaminace.