Čistící jednotka pro stopovou analýzu

TraceCLEAN
TraceCLEAN
Jednotka TraceCLEAN je určena pro čištění rozkladných nádobek a příslušenství používaných při stopové analýze. Veškeré znečištění z povrchu nádobek je důkladně vyluhováno zpětným tokem kyseliny získaných z par kontinuálně vyvíjených v uzavřeném systému jednotky. Po ukončení čistícího cyklu jsou nádobky chladné a suché. Různé typy držáků pro čištění zkumavek, rozkladných nádobek, baněk a součástí ICP.