Volumetrický Karl Fischer titrátor pro stanovení množství vody

Model AF8
Model AF8
Univerzální titrátor pro stanovení množství vody v širokém měřícím rozsahu 50 ppm až 100 % vody. Podání činidla vysoce precisním peristaltickým čerpadlem kontrolovaným z klávesnice umožňuje výměnu reagentu bez rizika kontaminace vlhkosti okolí. Titr. metoda může být vyvolána z paměti. RS-232 rozhraní umožňuje spojení s váhami a počítačem. Modulární uspořádání pro maximální využití plochy. Zabudovaná Glp tiskárna poskytuje úplný tisk výsledků, metod statistiky, titrátor je dodáván v následujícím uspořádání: titrační nádobka s malým a velkým objemem, zabudovaná termocitlivá tiskárna GLP, RS 232C dvojrozhraní, adapta pro malou nádobku, prázdná reagenční a odpadová nádoba, dvě míchadla, náhradní silikonové trubičky, náhradní role papíru do tiskárny. Doporučené titrační činidlo: R.-de Haen Hydranal 34805.