Theta Topography

Theta Topography
Theta Topography
3D topografická jednotka Theta je unikátní přídavný modul k analyzátoru kontaktního úhlu Theta. Celý systém slouží k současnému stanovení drsnosti povrchu a kontaktního úhlu kapaliny na povrchu. Na základě toho lze oddělit vliv drsnosti a vliv chemického složení povrchu na smáčivost povrchu a vypočíst hodnotu kontaktního úhlu korigovanou o drsnost.