Přenosný tenziometr Theta QC

Theta QC
Theta QC
Theta QC je kompaktní a přenosný tenziometr, který slouží k měření kontaktního úhlu zejména na velkých, nepřenosných a nedělitelných vzorcích,
které nelze měřit klasickými tenziometry. Je vhodný pro kontrolu kvality povrchů (čistota, homogenita, volná povrchová energie) nebo vlastností
kapalin na povrchu pevných látek (smáčivost, hydrofilita, absorpce). Měření probíhá jednoduchým umístěním přístroje na měřený povrch, automatickým
položením kapky přesně do požadovaného bodu, sejmutím obrázku, výpočtem kontaktního úhlu a uložením dat do paměti přístroje.