SX20 - molelulární spektroskopie rychlých reakcí technikou Stopped-flow

SX20 Stopped-Flow Spectrometer je samostatný vysoce výkonný UV-Vis spektrometr pro rychlých kinetik metodou "Stopped-Flow" plně ovládaný z externího PC.
SX20 Stopped-Flow Spectrometer
SX20 Stopped-Flow Spectrometer