Starna® Biocell

Starna® Biocell
Starna® Biocell
Rozebiratelná ultramikrokyveta vhodná pro měření velmi malých objemů např. pro molekulárně bilogická měření nukleových kyselin a bílkovin (DNA, RNA, 260/280nm). Starna® Biocell je vhodná do standardních držáků většiny UV-Vis spektrofotometrů bez nutnosti seřizování.