Přímé dávkovaní pevných vzorků do kyvety

SSA 600 solid sampler
SSA 600 solid sampler
Tento systém s vestavěnými mikrováhami umožňuje unikátní analýzu pevných vzorků. Automaticky se provádí vážení a vložení lodičky se vzorkem do grafitové pece. Vzorky mohou být v podobě prášků nebo i jako drobné kousky. Autosampler je vybaven dávkovačem kapalin pro automatickou kalibraci ze zásobního roztoku a pro dávkování modifikátorů matrice.