Přímé dávkovaní pevných vzorků do kyvety

SSA 61/62 - solid sampler
SSA 61/62 - solid sampler
Tento systém umožňuje unikátní analýzu pevných vzorků. Automaticky se provádí vážení (10) na vestavěných mikrováhách (4) a vložení lodičky (5) se vzorkem do grafitové pece. Optimální tvar umožňuje dávkování vzorku v podobě prášků i jako drobných kousků. Autosampler (9) je ovládán prostřednictvím WinAAS software.