Spektrofluorimetry ISS

Spektrofluorimetry K2
Spektrofluorimetry K2
Ultracitlivé spektrofluorimetrické přístroje pro nejnáročnější moderní aplikace. Různé modely pro měření fluorescence v ustáleném stavu i časově rozlišené fluorescence.
Unikátní software Vinci pro řízení spektrofluorimetrů, získání dat i komplexní analýzu naměřených údajů včetně výpočtů poločasů fluorescence s použitím multi-exponenciálních i neexponenciálních modelů nebo rotačních korelačních časů aj.