NIR spektrofotometr

SpectraStar 2400
SpectraStar 2400
NIR spektrofotometrie je rychlá nedestruktivní analytická metoda s minimálními požadavky na přípravu vzorku. S výhodou se uplatňuje při rozborech zemědělských produktů, potravinářských výrobku a meziproduktů, nápojů a ve farmaceutickém průmyslu. SpectraStar 2400 je skenující spektrofotometr moderní konstrukce se snadnou obsluhou a vysokou přesností měření.