Specializované spektrofotometry pro měření rychlých dějů

Specord S300/600
Specord S300/600
Spektrofotometry Specord S300/600 s detekcí diodovým polem pro rychlá měření komplexních spektrálních změn. Spektrální rozsah 190-1017 nm, ovládání z externího PC s programem WinASPECT. V základní výbavě měření absorbance, spekter, kalibračních křivek.