Dvoupaprskové UV-Vis spektrofotometry pro náročná měření Specord PLUS 200/210/250

Specord PLUS 200/210/250
Specord PLUS 200/210/250
Dvoupaprskové spektrofotometry s chlazeným polovodičovým detektorem
pro měření v rozsahu 190-1100 nm. V základní výbavě měření absorbance, spekter, kalibračních křivek. Specord PLUS 250 pro nejnáročnější aplikace a pro měření opticky hustých suspenzí a zakalených vzorků.