Dvoupaprskové UV-Vis spektrofotometry pro náročná měření Specord 205/210/250

Specord 205/210/250
Specord 205/210/250
Dvoupaprskové spektrofotometry s chlazeným polovodičovým detektorem pro měření v rozsahu 190 - 1100nm s ovládáním z externího PC s programem WinASPECT. V základní výbavě měření absorbance, spekter, kalibračních křivek. Specord 250 pro nejnáročnější aplikace a pro měření opticky hustých suspenzí a zakalených vzorků.