Duální atomové absorpční spektrofotometry Unicam

Solaar M
Solaar M
Koncept nového AAS Solaar M je vlastně jednoduchý - dvoupaprskový optický systém Stockdale, kde každý paprsek prochází přes jiný atomizér. Uživatel pak definuje, který z těchto paprsků je vzorkový a tím také, který atomizér se konkrétně používá. Záměna z plamene na grafitovou kyvetu je pak rychlá a nastavuje se softwarově bez nutnosti jakékoli mechanické změny či zásahu. Jelikož seřízení atomzérů je pevné a vždy bezchybné, zvětší se výrazně produktivita práce.