Software Solaar 32 pro spektrofotometry Solaar řady M

Solaar 32
Solaar 32
Software Solaar 32 Vám poskytuje všechny nástroje k maximálnímu využití atomových absorpčních spektrofotometrů Solaar řady M. Poslední verze SW Solaar 32 je robustní produkt čtvrté generace a plně využívá nástrojů operačních systémů Windows 95/98/NT Ž. Nabízí vlastní nástroje pro zpracování dat a spolu s databázovým formátem plně odpovídá požadavkům GLP. Pro začínající uživatele nabízí průvodce programem typu Wizard, on-line help, diagnostiku a kuchařku analytických metod.