Jednopaprskový rutinní VIS spektrofotometr pro základní měření se speciálními funkcemi pro biologii a biochemii - Biochrom WPA S1200+

WPA S1200+
WPA S1200+
Jednopaprskový spektrofotometr WPA S1200+ umožňuje měření spekter, absorbance při několika vlnových délkách, poměr absorbancí, transmitance, koncentrace s faktorem nebo kalibrací s použitím standardů a kinetiky v rozsahu 325 - 1100nm. Je ideální pro použití ve vzdělávacích, kontrolních, biotechnologických nebo průmyslových laboratořích.