RX2000 - příslušenství pro komerční spektro- a fluorometry pro techniku Stopped-flow

RX2000
RX2000
Zařízení pro měření rychlých kinetik RX.2000 je příslušenství UV-Vis spektrometrů a fluorimetrů pro rychlé a reprodukovatelné smíchání reagentů.
Přivádí reprodukovatelné dávkování a rychlé smíchání reaktantů při spektrofotometrickém nebo fluorimetrickém měření rychlých kinetik používající techniku zastaveného toku (stopped flow).