Křemenné mikrováhy s analýzou disipace energie - Q-Sense

Q-Sense Pro
Q-Sense Pro
Fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti vrstev molekul na povrchu detekčního křemenného krystalu, průběh adsorpce molekul i např. buněk či reakcí probíhající na jeho povrchu lze sledovat přístrojem Q-sense QCM-D. Díky patentovanému způsobu analýzy rezonanční frekvence křemenného krystalu, jejích harmonických a ztráty energie lze toto unikátní zařízení použít kromě měření hmotnosti resp. tloušťky ultratenkých vrstev i ke zjištění jejich viskoelastických vlastností a dynamických změn. Získané informace lze využít při výzkumu vlastností materiálů, při sledování chemických i biochemických interakcí molekul, vlastností biomembrán a nanovrstev nebo pro studium adheze buněk.