Příprava ultračisté vody pro biochemii a stopovou analýzu

Purelab ULTRA
Purelab ULTRA
Špičková kvalita iontoměničové pryskyřice zajišťuje resistivitu výstupní vody 18,2 MΩcm a záchyt širokého spektra organických nečistot. Tento proces je dále umocněn použitím fotochemického reaktoru s krátkým UV zářením, zajišťujícím kontinuální dezinfekci a fotooxidaci vedoucí k nízkým úrovním bakteriálního znečištění a hodnot TOC. Modely Scientific, Analytic, Ionic, Bioscience a Genetic pro molekulární biologii, mikrobiologii, PCR, tkáňové kultury a náročné aplikace stopové anorganické i organické analýzy.