Jednotka pro přípravu ultračisté vody ELGA

Purelab Classic UV
Purelab Classic UV
Jednotka Purelab Classic UV je určena pro dočištění předupravené vody. Špičková kvalita náplní čistících patron zajišťuje resistivitu výstupní vody 18,2 MΩcm a záchyt širokého spektra organických nečistot. Pro zajištění nízké úrovně bakteriálního znečištění a nízkých hodnot TOC je model Purelab Classic UV vybaven fotochemickým reaktorem s krátkým UV zářením 185 a 254 nm. Jednotku lze vybavit výstupním filtrem 0,2µm. Výstupní výkon jednotky je 1,5 l/min.