Jednotka pro přípravu ultračisté vody

PURELAB Flex
PURELAB Flex
Jednotka PURELAB flex je určena pro dočištění předupravené vody. Špičková kvalita náplní čistících patron zajišťuje resistivitu výstupní vody 18,2 MΩcm a záchyt širokého spektra organických nečistot. Pro zajištění nízké úrovně bakteriálního znečištění a nízkých hodnot TOC je model PURELAB flex vybaven fotochemickým reaktorem s krátkým UV zářením 185 a 254 nm. Jednotku lze vybavit výstupním filtrem 0,2 µm nebo Biofiltrem. Také je možno jednotku rozšířit o modul reverzní osmózy a vestavěný zásobník vody. Výstupní výkon jednotky je 1,5 l/min.