PlasmaQuant PQ 9100

PlasmaQuant PQ 9100
PlasmaQuant PQ 9100
Analytik Jena PlasmaQuant PQ 9100 kombinuje robustní optiku s vysokým rozlišením a malé "bench top" rozměry. Pro mnoho analytických matric je optika s vysokým rozlišením klíčovým faktorem pro efektivní měření. Nejnovější CCD detektor poskytuje nízký šum a vynikající detekční limity.