PlasmaQuant PQ 9000

PlasmaQuant PQ 9000
PlasmaQuant PQ 9000
Analytik Jena PlasmaQuant PQ 9000 kombinuje robustní optiku s vysokým rozlišením a malé "bench top" rozměry. Pro mnoho analytických matric je optika s vysokým rozlišením klíčovým faktorem pro efektivní měření. Nejnovější CCD detektor poskytuje nízký šum a vynikající detekční limity.