Kryostat Optistat® SXM

Kryostat Optistat® SXM
Kryostat Optistat® SXM
Kryostat Optistat®SXM s heliovou lázní poskytuje skvělé prostředí s nízkou teplotou pro mikroskopii rastrovací sondou (SPM). Kryostat může být spojen s řadou komerčních či uživatelem navržených hlav různých aplikací včetně SPM, NSOM, STM a AFM.

Optistat®SXM je také používán pro fotoluminescenci, Ramanovskou, UV/VIS nebo IR spektroskopii, kde je požadováno měření s vysokým rozlišením.

Optistat®SXM kryostat na tekuté helium s vysokou stabilitou je speciálně navržen pro nízkovibrační optickou spektroskopii a nanomikroskopii k experimentům vyžadujícím: