Suché vývěvy nXDS

nXDS
nXDS
Patentovaná technologie čerpacího mechanizmu chrání vakuum před stykem s mazivy a zároveň ložiska před kontaktem s čerpanými plyny. Vynikající bezolejová vývěva pro laboratorní a provozní aplikace, deponování tenkých vrstev, vkládací zařízení, hmotnostní spektroskopii, elektronové mikroskopy, předčerpávání turbomolekulárních vývěv, recirkulace plynů aj. Možnost uplatnění v chemii a ve farmacii.