Plamenné atomové absorpční spektrofotometry Analytik Jena

novAA 350
novAA 350
Atomový absorpční spektrofotometr novAA 350 je určen pro jedno i víceprvkovou analýzu v absorpčním i emisním modu. Optické uspořádání je pravé dvoupaprskové s možností přepnutí do jednopaprskového režimu.