Plamenné atomové absorpční spektrofotometry Analytik Jena

novAA 300
novAA 300
Řada atomových absorpčních spektrofotometrů novAA 300 je určena pro multiprvkovou analýzu v absorpčním i emisním modu. Dodávají se v provedení s vestavěnou dotykovou obrazovkou - lokální ovládání, nebo řízené externím počítačem. Jednotlivé typy se liší optickým uspořádáním. Buď jednopaprskové nebo jako pravé dvoupaprskové s možností přepnutí do jednopaprskového režimu.