Přístroj pro měření celkového organického uhlíku a vázaného dusíku

multi N/C
multi N/C
Firma Analytik Jena vyvinula novou přístrojovou řadu multi N/C pro anylýzu TOC/TNb v kapalných a pevných vzorcích. Přístroje multi N/C poskytují unikátní variabilitu díky modulárnímu konceptu, využití několika patentů a pokročilé automatizaci.