Přístroj pro měření celkového organického uhlíku TOC a vázaného dusíku TNb

multi N/C
multi N/C
Firma Analytik Jena vyvinula přístrojovou řadu multi N/C pro analýzu TOC/TNb (TIC/TOC, TC, NPOC, POC) v kapalných a pevných vzorcích. Přístroje multi N/C poskytují unikátní variabilitu díky modulárnímu konceptu, využití několika patentů a pokročilé automatizaci.