Elementární analyzátor multi EA® 5000

Multi EA® 5000
Multi EA® 5000
Nová řada multi EA nabízí velkou variabilitu pro široké spektrum analytických požadavků. Systém vysokoteplotní oxidace kombinuje výhody vertikální a horizontální pece a umožňuje tak analýzu kapalin, pevných vzorků i plynů bez změny konfigurace.