Elementární analyzátory pro stanovení C, N, S, Cl

multi EA series
multi EA series
Nová řada multi EA nabízí velkou variabilitu pro široké spektrum analytických požadavků. Systém vysokoteplotní oxidace kombinuje výhody vertikální a horizontální pece a umožňuje tak analýzu kapalin, pevných vzorků i plynů bez změny konfigurace.