Elementární analyzátory pro stanovení C,N,S,Cl

multi EA series
multi EA series
Řada multi EA nabízí velkou variabilitu pro široké spektrum analytických požadavků. Systém vysokoteplotní oxidace s dvojitou pecí kombinuje výhody vertikální a horizontální pece a umožňuje tak analýzu kapalin, pevných vzorků i plynů bez změny konfigurace.