Stolní NMR Oxford Instruments MQC-23

MQC-23
MQC-23
Stolní NMR je jednoduchá a spolehlivá metoda ke stanovení obsahu kapalných látek, obsahujících vodík (např. voda nebo olej) v pevné matrici. Jsou vhodné například pro nehomogenní vzorky, neboť se stanovení provádí z celého objemu.
MQC je řada aplikačně orientovaných analyzátorů, které nevyžadují předchozí zkušenosti s NMR. Stolní NMR jsou určeny pro použití v řízení kvality, v analytické laboratoři nebo pro výuku. Například stanovení obsahu oleje a vlhkosti v krmivech, oleje v semenech, vodíku v palivech, stanovení fluoru v zubních pastách nebo stupeň povrchové úpravy syntetických vláken (spin finisch).