LKS80 Laser Flash Photolysis Spectrometer - spektrometr pro měření změn absorbance vzorku indukovaných laserovým pulsem

LKS80 Laser Flash Photolysis Spectrometer umožňuje plně automatický záznam změn absorbance vzorku indukovaných laserovým pulsem při jedné čí více vlnových délkách v oboru nanosekund až sekund.
LKS80 Laser Flash Photolysis Spectrometer
LKS80 Laser Flash Photolysis Spectrometer