Langmuir-Blodgett monomolekulární vrstvy a jejich depozice - KSV NIMA

LB vanička s páskovou bariérou
LB vanička s páskovou bariérou
Zařízení pracuje na principu komprese monovrstvy pomocí stažitelné páskové bariéry, umožňující dosažení vyššího povrchového tlaku, než v případě klasických pohyblivých bariér. Celý proces je řízen počítačem při současném měření povrchového tlaku Wilhelmyho destičkou. Výrobce nabízí řadu LB vaniček pro různé aplikace a pro různé objemy subfáze. Doplnění o nanášecí příslušenství umožňuje homogenní přenos uniformně orientované monovrstvy na pevnou podložku. Opakovaným nanášením lze vytvářet multivrstvy.