Optické měření kontaktního úhlu - Attension

Theta Flex
Theta Flex
Theta Flex je počítačem řízený optický tenziometr založený na kvalitním záznamu obrazu a jeho automatické analýze.
Otevřený koncept tenziometru Theta Flex je vhodný jak pro výzkum, tak i pro rutinní měření.
Modulární přístup umožňuje volbu CCD kamer s různou rychlostí záznamu a zvětšením, volbu manuálního nebo motorizovaného stolku pro umístění vzorku. Nabízíme široké možnosti pro dávkování kapaliny s různým stupněm automatizace.