Studium interakcí molekul metodou SPR Bionavis

SPR Navi 220a
SPR Navi 220a
Zařízení SPR Navi využívají pro sledování vlastností povrchových vrstev, interakcí (bio)molekul na těchto vrstvách a kinetiky na nich probíhajících reakcí moderní optickou metodu rezonance (excitace) povrchového plasmonu (Surface Plasmon Resonance - SPR). Vzhledem k širokému úhlovému rozsahu lze tyto přístroje použít nejen pro charakterizaci povrchů v kapalinách, ale i v plynech. Díky velmi přesnému goniometru a možnosti použití až 4 vlnových délek není jeho použití omezeno jen na sledování relativních změn.