Rutinní VIS spektrofotometr pro základní měření

Heλios ε
Heλios ε
Spektrofotometr Heλios ε je snadno ovladatelný přístroj, kterým se provádějí
měření absorbance, % transmitance a koncentrace pomocí standardu
nebo faktoru v rozmezí vlnových délek 325 až 1100 nm.