Přístroje FlashScan pro měření v mikrotitračních destičkách

FlashScan®
FlashScan®
Řada přístrojů FlashScan pro měření absorbance, fluorescence i luminiscence v mikrotitračních destičkách v UV i Vis oblasti spektra.