Integrovaný mikrovlnný extraktor MILESTONE

ETHOS SEL
ETHOS SEL
Jednotka ETHOS SEL je určena pro mikrovlnnou extrakci organickými rozpouštědly. Doba extrakce je závislá na typu a teplotě rozpouštědla. Při mikrovlnné extrakci v uzavřených tlakových nádobách se po spuštění energie zvyšuje tlak uvnitř nádobek a i bod varu rozpouštědla. Tím se dramaticky snižuje doba potřebná pro extrakci. Magnetické míchání vzorků zajišťuje vysokou účinnost extrakce. Použitím dílů z WeflonuŽ je možné pracovat i s nepolárními rozpouštědly.
Maximální výkon až 1000W je dynamicky řízen tak, aby průběh teploty sledoval zvolenou křivku. Teplota uvnitř nádobky je měřena čidlem s optickým vláknem.
Umožňuje extrakci 12 vzorků současně.