Optické měření kontaktního úhlu KSV Instruments

CAM 200
CAM 200
CAM 200 je počítačem řízený přístroj založený na kvalitním záchytu
videosekvencí a na automatické analýze obrazu. Otevřený koncept je
vhodný jak pro výzkum, tak i pro rutinní měření. Modulární CAM 200
umožňuje volbu CCD kamer s různou rychlostí záznamu a zvětšením
a manuální či motorizovaný vzorkový stolek. Dávkování kapaliny může
být rovněž manuální či automatické.